Diensten

LDAR-programma

Lekdetectie en -reparatie

Met ons LDAR (Lekdetectie en reparatie) programma kunnen de fugitieve emissies van vluchtige organische stoffen (VOC’s) van alle apparatuur van industriële, chemische en raffinaderijfabrieken worden vastgesteld.

FERP LDAR 4.0. Met onze volledig geautomatiseerde aanpak is er geen papieren materiaal nodig en kunt u reparaties te plannen.

Deze sterk gedigitaliseerde aanpak levert onze klanten gedetailleerde rapporten die in verschillende talen beschikbaar zijn.

LDAR-programma - OGI Inspecties

Optische Beeldvorming van Gas

FERP maakt gebruik van OGI-camera’s voor het eenvoudig en veilig in real-time vaststellen van:

 • Bronnen die niet bereikbaar of moeilijk te bereiken zijn (slimme LDAR);
 • Lekken uit vaste of drijvende tanks op het dak en uit schepen;
 • Emissies van geïsoleerde apparatuur en leidingen;
 • Lekken tijdens het opstarten van het systeem.
 • Deze service wordt uitgevoerd in overeenstemming met NTA 8399:2015

LDAR-programma - OGI Inspecties - VLAD-protocol

FERP maakt gebruik van verschillende ultrasone technologieën voor het opsporen van interne lekken van drukveiligheidskleppen, zowel de aan/uit- als de klepafsluiters (blazen, stoomterugwinning, procesnetwerk), om eventuele structurele afwijkingen vast te stellen.

Het gecombineerde gebruik van meerdere technologieën en moderne betrouwbare instrumenten stelt ons perfect in staat om elk lek te beoordelen.

LDAR-programma - OGI Inspecties - VLAD-protocol - Ferp Geo Scanner

We gebruiken de FERP Geo Scanner voor:

 • Onderzoek naar ondergrondse nutsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingsvoorzieningen;
 • Integriteitscontrole van ondergrondse nutsbedrijven;
 • Milieuonderzoek.

De FERP Geo Scanner kan in elke industriële fabriek worden gebruikt, zoals raffinaderijen, petrochemische industrie, energiebedrijf, staalfabriek.

LDAR-programma - OGI Inspecties - VLAD-protocol - Ferp Geo Scanner - Monitoring van stoomverlies

Stoomlekken zijn een grote bron van energieverlies.

Onze inspecties worden uitgevoerd met akoestische en IR-instrumenten, zodat gebroken apparatuur gemakkelijk te vinden is.

We hebben een protocol ontwikkeld om de integriteit van alle apparatuur te controleren waar stoom doorheen gaat (stoomafvoermachines, afsluitkleppen, stoomleidingen).

Ons doel is om energie, en dus geld, te besparen, door de prestaties en veiligheid van de overdracht van het stoomnetwerk te verbeteren.

LDAR-programma - OGI Inspecties - VLAD-protocol - Ferp Geo Scanner - Monitoring van stoomverlies - Minder verlies van technische gassen

Minder verlies van technische gassen

We gebruiken state-of-the-art technologie om eventuele lekken of schade in het gasdistributiesysteem vast te stellen.

We opereren in vele industrieën (raffinage, chemische industrie, petrochemisch industrie, energiebedrijf, ziekenhuizen, farmaceutica, werkplaats en staalbedrijf), en de onderstaande gassen zijn een voorbeeld van de gassen die we controleren.

 • Perslucht;
 • Stikstof (N2);
 • Zuurstof (O2);
 • Distikstofmonoxide (N2O);
 • Acetyleen (C2H2);
 • Argon (Ar);
 • Helium (He).

LDAR-programma - OGI Inspecties - VLAD-protocol - Ferp Geo Scanner - Monitoring van stoomverlies - Minder verlies van technische gassen - Adviesdiensten

 • Opslagtanks, monitoring en emissieschattingen
 • Emissieschatting van de afvalwaterzuivering
 • Milieuadviesdiensten