LDAR-programma

LDAR Leak Detection And Repair

Het LDAR-programma (Leak Detection And Repair) dat door FERP wordt geïmplementeerd, maakt het mogelijk om vluchtige emissies van organische verbindingen (VOC’s) te detecteren die afkomstig zijn van pijpcomponenten en apparatuur die aanwezig zijn in chemische en olie- en gasindustrieën.

De activiteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met:

LDAR Leak Detection And Repair

FERP LDAR 4.0. Onze volledig geautomatiseerde aanpak elimineert de noodzaak van papieren materialen, waardoor uw reparatieprogramma’s worden vereenvoudigd en versneld.

Deze zeer gedigitaliseerde aanpak biedt onze klanten gedetailleerde rapporten in meerdere talen.

De inspectieactiviteiten LDAR en SMART LDAR voor de detectie van vluchtige VOC-emissies kunnen worden toegepast op het hele installatie of alleen op bepaalde delen ervan, binnen het kader van een geplande activiteit om een ​​volledige inventarismonitoring te bereiken binnen de deadlines die zijn overeengekomen met de bewakingsinstanties.

In overeenstemming met het LDAR-programma voor lekdetectie en reparatie zijn de inspectieactiviteiten gekoppeld aan de DI&M-acties (Directed Inspection & Maintenance) en de uitwerking van een schatting van de VOC-emissies in t/jaar.

In het kader van de onderzoeksactiviteit biedt FERP broncatalogiseringsmodellen op een toenemend niveau van “attributies”, beginnend met de eenvoudige enumeratie, classificatie en locatie, tot aan een gedetailleerde en functionele karakterisering van de component die in de inventaris is ingevoerd. FERP is in staat om eerdere inventarissen die afkomstig zijn uit catalogi en enquêtes die door de Klant zijn uitgevoerd, effectief te herclassificeren, om ze te verzamelen in een individueel database dat voldoet aan de vereisten voor gegevensbeheer en -opslag van ISPRA H18712 en andere lokale, nationale en internationale regelgeving die van kracht is.

Het LDAR-programma is een milieuregelgevingsprogramma dat bedrijven die grote hoeveelheden vluchtige organische verbindingen (VOC’s) gebruiken verplicht om VOC-lekken te detecteren en te repareren. Het LDAR-programma is ontwikkeld om de emissies van VOC’s in de atmosfeer te verminderen, die kunnen bijdragen aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Het LDAR-programma vereist dat bedrijven een verscheidenheid aan technieken gebruiken om VOC-lekken te detecteren, waaronder visuele inspecties, gastracerinspecties en inspecties met infraroodcamera’s. Zodra een VOC-lek is gedetecteerd, is het bedrijf verplicht het binnen een bepaalde periode te repareren. Het LDAR-programma is effectief geweest in het verminderen van de emissies van VOC’s in de atmosfeer. Volgens de Environmental Protection Agency (EPA) van de Verenigde Staten heeft het LDAR-programma bijgedragen aan de reductie van de VOC-emissies met meer dan 1 miljard pond per jaar. Het LDAR-programma is een belangrijk onderdeel van de inspanningen om luchtvervuiling en klimaatverandering te verminderen. Het programma heeft bijgedragen tot de vermindering van de emissies van VOC’s in de atmosfeer en heeft bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van de lucht die we inademen.