VLAD-programma – Akoestische lekdetectie van kleppen

Akoestische lekdetectie van kleppen

Het VLAD-programma (Valve Leak Acoustic Detection) van de FERP-divisie is een integraal onderdeel van het FMP-plan (Flare Minimization Plan) op installaties waar een flare is gesitueerd en is specifiek gericht op die kleppen die direct met het systeem interacteren dat ze verzamelt. Maar de akoestische inspectie, die een DI&M-praktijk (Directed Inspection & Maintenance) is, kan worden gericht op elke gas- en vloeistofklep die in elk gebied van de fabriek wordt gebruikt waar het als gepast wordt beschouwd om een ​​zittingdichtheidscontrole uit te voeren.

De catalogus- en inspectieaanpak is hetzelfde als LDAR EPA 453/R95 voor vluchtige emissies: ESV- (Noodsysteemontluchting), ESD- (Noodstop) kleppen en handmatige afblaaskleppen worden gelokaliseerd, geteld en in een database ingevoerd. Vervolgens worden ze geïnspecteerd met behulp van een verscheidenheid aan ultrasone en akoestische emissietechnologieën, die zijn aangepast en geïntegreerd voor de juiste detectie, zoals Ultrasonic Automatic Detecting System, Airborne Ultrasound en HD Infrared. Ultrasone apparaten gebruiken een sonde om het akoestische signaal te detecteren dat wordt gegenereerd door de drukfluctuatie veroorzaakt door de lekkage van het medium tussen de zitting en de stop, waardoor LEAKAGE THROUGH wordt geïdentificeerd.

In de olie- en gassector draagt ​​Leakage Through significant bij aan de COV-emissies van de flare. De identificatie en reparatie van de componenten die met het afblaasnetwerk interacteren, maken een significante economische terugwinning en een kwantificeerbare reductie van COV- en CO2-emissies mogelijk, binnen een geformaliseerd controleplan.

Akoestische lekdetectie is een methode om lekken in kleppen te detecteren door te luisteren naar de geluidsgolven die worden geproduceerd door het ontsnappende medium. Deze geluidsgolven worden akoestische emissies genoemd en kunnen worden gedetecteerd met een verscheidenheid aan sensoren.

Akoestische lekdetectie is een niet-destructieve testmethode (NDT), wat betekent dat het de klep op geen enkele manier beschadigt. Dit maakt het een waardevol hulpmiddel voor het inspecteren van kleppen die in gebruik zijn, omdat het kan worden gebruikt om lekken te detecteren zonder het systeem te hoeven afsluiten.

Akoestische lekdetectie is het meest effectief voor het detecteren van kleine lekken of lekken die zich in moeilijk toegankelijke gebieden bevinden. Het kan ook worden gebruikt om lekken te detecteren in een verscheidenheid aan media, waaronder gassen, vloeistoffen en slurry’s.

Het basisprincipe van akoestische lekdetectie is dat het ontsnappende medium een turbulente stromingsveld zal creëren. Dit turbulente stromingsveld zal geluidsgolven genereren, die kunnen worden gedetecteerd door een sensor die in de buurt van de klep wordt geplaatst. De geluidsgolven zullen intenser zijn als de lekkage groter is of als het medium met een hogere snelheid stroomt.

De sensoren die worden gebruikt voor akoestische lekdetectie zijn meestal piëzo-elektrische transducers. Deze transducers converteren de geluidsgolven in elektrische signalen, die vervolgens kunnen worden versterkt en geanalyseerd. De analyse van de elektrische signalen kan worden gebruikt om de locatie en de grootte van de lekkage te bepalen.