FERP Geo Scanner

GEO SCANNER

FERP-inspecties met de GEO SCANNER zijn gericht op het in kaart brengen van ondergrondse buizen.

Onze technici kunnen kaarten van het hele ondergrondse pijpleidingnetwerk herbouwen en herstellen. De aangeboden diensten zijn:

De FERP Geo Scanner kan zonder interferentie worden gebruikt in elke industriële installatie, zoals raffinaderijen, petrochemische producten, energie en timmerwerk.