LDAR voor stoomafsluiters

LDAR – Lekdetectie en reparatie – toegepast op STS – Stoomtransportsysteem

Er zijn verschillende manieren om lekken in stoomtransportsystemen te inspecteren. Een eenvoudige visuele inspectie kan veel lekken detecteren, zoals lekken van verbindingen, kleppen en buizen. Een andere methode om lekken te inspecteren is het gebruik van een lekdetector. Lekdetectors kunnen zelfs zeer kleine lekken detecteren die niet zichtbaar zijn met het blote oog.

De efficiëntie van stoomafsluiters en de integriteit van alle apparatuur waar doorheen stoom stroomt (stoomafvoeren, afsluitkleppen, stoomleidingen) heeft positieve implicaties vanuit technisch en economisch oogpunt. FERP benadert monitoring door te profiteren van de interactie van twee verschillende technologieën:

Stoomlekken van stoomafsluiters vertegenwoordigen een aanzienlijk energieverlies (dus een verlies van resources en een toename van de CO2-, SOx- en NOx-emissies), waarvan de waarden nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd.

In een stoomdistributienetwerk, waar geen gestructureerd monitoring- en controleplan in gebruik is, wordt geschat dat meer dan 20-30% van de stoomafsluiters buiten gebruik zijn, wat de normale werking van het stoomnetwerk ook verstoort door waterslag en gebrek aan ontgassen.Met dezelfde LDAR (Leak Detection And Repair) aanpak die wordt toegepast voor vluchtige emissies en met behulp van de FERPRO-software, is het mogelijk om een database te creëren waarin elk component wordt gecatalogiseerd, gelokaliseerd en gekwalificeerd.

FERP en Carrara SPA willen benadrukken dat hun interventie onafhankelijk is van de fabrikanten van stoomafsluiters en dat zij, in tegenstelling tot de concurrentie, totale onafhankelijkheid kunnen garanderen.

De activiteit van het detecteren van stoomafsluiters kan samen met het belangrijkste LDAR-programma voor vluchtige emissies worden uitgevoerd, waardoor duidelijke synergieën en kosteneffectiviteit worden verkregen.

Dit is ook interessant in het kader van de toepassing van ISO 50001.